February 16th, 2014

Что будет, когда к власти в Украине придет Свобода и/или Правый сектор

Оригинал взят у baby_traning в Что будет, когда к власти в Украине придет Свобода и/или Правый сектор

Рано или поздно нынешняя власть, которую не поддерживает подавляющее большинство граждан Украины уйдет. Наивно думать, что все сразу станет хорошо. Люди как на Западе, так и на Востоке страны хотят жить в демократической стране, где нет коррупции, произвола чиновников, воровства, доведенного до государственных размеров, хотят жить так же хорошо, как живут люди в ЕС. Как это сделать. Сейчас нам предлагают только один рецепт – национализм, объясняя, что когда мы будем жить по заветам Степана Бандеры, то через какое-то время все будет ОК.

А не разводят ли нас снова?

Как оказалось, проверить это довольно просто – достаточно внимательно почитать информацию на ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ВО Свобода и Правого сектора. Если кто не понял – «официальный сайт» - это значит, что информация там от самих «свободовцев» и Правого сектора – т.е. это не провокации ФСБ, не статьи продажных рыговских журналистов а самая правдивая информация, причем из первых рук!

Итак, поехали…

Начнем с «ВО Свобода» - http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/konstytutsiya/

По этой ссылке Конституция Украины в том виде, какой она хочет ее видеть «Свобода»

Все цитаты оттуда, кто не верит – читаем сами и проверяем, ссылка выше!

РОЗДІЛ 1

Права Української нації та обов'язки Української Держави

Стаття 1. Суверенітет належить винятково Українській нації, яка здійснює його прямо чи опосередковано через своїх представників або референдум. Будь-який замах на узурпацію всього суверенітету або його частини, здійснений особою або групою осіб, карається у кримінальному порядку.

За злочини проти Української нації, Української держави та особливо тяжкі злочини проти людини і громадянина вводиться смертна кара.

Стаття 2. Основою українського державотворення є Національна Ідея - ідея повновладдя української (титульної) нації на українських землях.

Українська Держава зобов'язана забезпечувати реальний суверенітет Української нації через повернення ядерного статусу, досягнення повної енергетичної та інформаційної незалежності України.

Стаття 16. Держава гарантує паспортну ідентифікацію громадян за національною ознакою.

Громадяни України різних національностей є рівні в правах.

Процент українців та представників національних меншин, що навчаються в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, працюють в органах законодавчої, виконавчої та судової влади всіх рівнів, служать у Збройних Силах України та працюють у правоохоронних органах, в освітній і культурній сферах, охороні здоров'я, мають бізнес, є власниками виробництв, має відповідати національному складу населення України, який встановлюється Всеукраїнським переписом населення.

Державні дотації, які надаються фізичним або юридичним особам, також слід розподіляти пропорційно національному складу населення України.

Стаття 17. Держава гарантує вільне об'єднання громадян у політичні партії та громадські організації, діяльність яких спрямована на благо Української нації.

Комуністична ідеологія в Україні заборонена.

Заборонено будь-яку антиукраїнську діяльність, а також створення антиукраїнських партій, організацій та рухів.


Стаття 18. Інформаційний простір є надбанням Української нації і належить до сфери національної безпеки. Українська Держава зобов'язана охороняти національний інформаційний простір та виділяти достатні кошти на його розвиток і функціонування.

Цензура в Україні заборонена. Кожен може вільно висловлюватись, писати, друкувати за умови особистої відповідальності за зловживання такою свободою відповідно до норм Українського права.

Громадяни мають право на отримання інформації.

Заборонено антиукраїнську пропаганду і культивування аморальної і протиправної поведінки, насилля, сексуальних збочень і всього, що суперечить духовності Української нації.


Так, что-то очень знакомое… Блин, так если заменить «Украина» на СССР, а «украинский» на «советский», то получится СТАЛИНСКИЙ СССР. Даже в паспорт графу национальность возвращают! Вот так, «за что бролись, на то и напоролись» Нет, конечно при Сталине не было коррупции и все были равны перед «законом» - каждый, и уборщица, и министр завтра могли оказаться в лагере или быть расстреляны, как «враги народа». Так что, хотим такую жизнь?

Ну хорошо, оппозицию сейчас тоже критикуют, а вот герои революции, «Воины Света» - кумиры молодежи – «Правый сектор» - что они нам предлагают. Читаем - http://banderivets.org.ua/deklaratsiya-natsionalistychnyh-pryntsypiv.html
Да, эмоционально написано – понятно, почему молодежи хочется схватить «коктейль Молотова» и жечь, жечь этих гадов…Только вот, когда они сгорят, что будет? А вот что-

Наше основне і визначальне триєдине гасло: “Бог! Україна! Свобода!”

Бог: Метою людського існування є наближення до Бога – інакше людина, суспільство, держава деградують, вироджуються і занепадають. Гуманісти свою боротьбу з християнством почали із заперечення Бога й обожнення людини: “Людині гімн! Людині, а не Богу!” (П.Тичина). Через якобінство, соціалізм і соціал-демократію вони закономірно дійшли до націонал-соціалізму, який перетворював людину в звіра, і до комунізму, який творив безтямного раба і мільйонами винищував поневолені народи. Нинішні гуманісти через демолібералізм, космополітизм і глобалізацію ведуть не тільки окремих людей, а вже цілі країни шляхом атеїзму і денаціоналізації, гомосексуалізму і наркоманії.

Боротьба гуманістів-демолібералів “за добробут народу” – це насправді боротьба за матеріальні, а не духовні пріоритети в поведінці людей. Їхня боротьба за “свободу совісті” – це боротьба з совістю та духовністю людини і народу. Їхні заклики до людей “бути самими собою” в практиці життя завжди трансформуються в одне: бути свинею, хамом і рабом своїх недоліків і слабостей. Їхня боротьба за “права людини”, але без прав націй – це боротьба за поневолення і знищення націй. Їхнє протиставлення християнським і національним цінностям “загальнолюдського” – це боротьба за створення всесвітнього концтабору й утвердження себе в ролі диктаторів світу.

Наші вороги:

Імперіалізм і шовінізм, комунізм і націонал-соціалізм, демолібералізм і космополітизм, глобалізм і псевдонаціоналізм і всяка інша нечисть, що прагне паразитувати на крові та поті українців чи звести їх із магістрального шляху до своєї національної держави.

Так, значит Евросоюза (не в смысле вступления в Евросоюз, а такой жизни, как у людей в ЕС) нам не видать, как своих ушей. И вообще как-то по средневековому все это звучит...А что же видать -

Наше ставлення до законів держави:

 Конституція – це закон і не більше: основний, але – тільки закон. І утверджувати національну ідею треба передусім у свідомості народу, а не тільки в Конституції.Народ може існувати і без Конституції, але він приречений без своєї національної ідеї, яка перетворює його в націю і утверджує як господаря країни.

Національна ідея вища за закон.


М..да.. И это тоже где-то и когда-то уже было, ну да - «национальная идея», 3-й Рейх, Гитлер, Геббельсовская пропаганда, «Германия превыше всего»… Так , что, 4-й Рейх в Украине хотим?

Вот и все, комментарии отключила – кто думать способен, выводы сам сделает, а кто уже зомби, все равно скажет, что это все написано в ФСБ, а я кремлядь…

Сеул пытается не отставать.

Южно корейцы заявляют что собираются довести число самоходных зениток до 700-от, не уточняя, правда, модели, но можно предположить что основной зениткой станет Бихо в варианте ЗРАК.
Понятно, что такая куча техники совсем не против Северной Кореи, а со страшной силой вооружающихся "заклятых друзей" Китая и Японии, с которыми у них буквально вечный "вопрос о земле".
PS. Интересно, организация ЗСУ в войсках будет в виде отдельных полков, бригад или дивизий ? ;)

бихо_ракеты